Kresby naděje

Kresby pro děti : Kresby naděje
Součástí jednoho z nejúspěšnějších mezinárodních projektů Kids to Kids – Děti dětem naší organizace je program s nazvaném: „Drawings of Hope – Kresby naděje“.

 

Pod koordinací české pobočky se do něj zapojily od roku 2004 děti z českých, slovenských, rakouských, slovinských a maďarských škol.

Jen v České republice se do tohoto unikátního projektu zapojilo několik desítek základních škol. Například v roce 2005 pocházelo 1500 z 8000 dětských kreseb zaslaných naší organizací do Indonésie od českých dětí. České děti vytvořili pro své vrstevníky z Indonésie barevné obrázky s veselým motivem a krátkým pozdravem vyjadřujícím přátelství a naději v indonézštině nebo angličtině. K obrázkům děti připojují svou fotografii, takže děti v Acehu vidí, kolik mají jinde ve světě kamarádů, kteří na ně myslí a mají je rádi.

Fotografie indonéských dětí, které obrázky obdržely, se posílají zpět do českých škol, takže i naše děti si mohou uvědomit, že neštěstí i radost dětí ve vzdálené zemi se jich týká a že mohou pro ně něco konkrétního udělat. Projekt vznikl v reakci na špatný psychický stav dětí, které v průběhu katastrofy ztratily jednoho nebo oba rodiče. Manželka indonéského prezidenta vyzvala mezinárodní společenství k podpoře postižených dětí formou dopisů a kreseb, zaslaných jejich vrstevníky. Od roku 2004 se tohoto nevšedního projektu „Kreseb naděje“ zúčastnilo mnoho malých kreslířů, jejichž krásné malby obdrželi děti v mnoha zemích. Tento program bývá mnohdy spojen i s další humanitární pomocí poskytnutou školám ve formě vybavení a učebních pomůcek. V roce 2005 se předávání účastnil tým klaunů, který uspořádal devatenáct představení ve školách a provizorních táborech podél pobřeží Sri Lanky postiženého tsunami.