Report z Ishinomaki v Japonsku

Předání obrázků „Drawings of Love“, které nakreslily české a slovenské děti, v japonských školách v oblasti poškozené zemětřesením a tsunami.
12. května 2011 (sepsala Harashita Sunaoshi)

        V pondělí 9. května navštívil mezinárodní tým dobrovolníků (5 národností včetně Karla Švadlenky z České republiky) z humanitární organizace The Oneness-Heart-Tears and Smiles město Ishinomaki v prefektuře Miyagi, která byla nejvážněji poškozená zemětřesením a vlnou tsunami 11. března. V 8 základních školách náš tým rozdal japonským dětem kolem 710 krásných kreseb, které pro ně nakreslily české a slovenské děti.
         Nejprve vedoucí týmu vysvětlil projekt Děti dětem a potom byly obrázky osobně rozdány přítomným školákům. Japonské děti byly nadšené, když viděly, co jim české a slovenské děti nakreslily. Nejvíce je zajímala fotografie a co jim naše děti napsaly. Při loučení rozdal náš tým dětem bonbóny a s každým si plácl rukou. Učitelé byli velmi vděční a obrázky na ně udělaly velký dojem. Říkali, že obrázky vyzařují zájem a lásku českých a slovenských dětí. Tým se dohodl s ředitelem základní školy Iinogawa I., že předá zbývajících 690 obrázků dalším deseti školám ve městě.

Návštěva škol v postižených oblastech
V neděli 8. května se náš mezinárodní tým připravoval na cestu. Třídili jsme 1400 obrázků, které přišly před několika dny z České republiky a ze Slovenska, nakoupili jsme sladkosti pro děti a zásobili se potřebným jídlem. Po krátkém spánku jsme ve dvě hodiny v noci odjeli z Tokya směrem do oblasti Tohoku, která byla nejvíce zničená zemětřesením a tsunami.

Naše velké auto s deseti pasažéry dorazilo do města Ishinomaki v prefektuře Miyagi v pondělí kolem 8 hodiny ranní po rychlé jízdě po dálnici (nejprve rovné a potom poničené plné výmolů způsobených zemětřesením). Rovnou jsme šli do ZŠ Futamata, kde náš v tělocvičně čekalo 118 dětí. Měly obrovskou radost z obrázků od evropských kamarádů. Poté, co jsme si s každým plácli rukou na rozloučenou, nás zástupce ředitele odvezl svým autem do další školy ZŠ Oyachi, protože se bál, že bychom zabloudili. Ve škole Oyachi jsme 36 žákům z šestých tříd rozdali obrázky od stejně starých dětí z České republiky. Kresby pro zbytek dětí jsme předali řediteli, který slíbil, že je předá později.

Tentokrát se nás ujal zástupce ředitele školy Oyachi a osobně nás dovedl do třetí školy. Byla to ZŠ Iinogawa I. se 152 žáky společně s 22 dětmi ze ZŠ Okawa. Škola Okawa byla úplně zničená vlnou tsunami a přes 70% dětí a 10 učitelů zemřelo. Představení našeho humanitárního projektu Děti dětem a rozdávání balíčků všem 174 žákům proběhlo venku před školou, protože školní tělocvična slouží jako přechodné bydliště pro lidi, kteří ztratili domovy při katastrofě. Dětem jsme představili i náš další projekt World Harmony Run (Světový běh harmonie). Celý program natáčela místní televize a hlavní noviny o něm napsaly článek. Děti vypadaly opravdu šťastné a učitelé říkali, že je to poprvé od katastrofy, kdy vidí děti se společně tak smát.

Čtvrtou školou byla ZŠ Hashiura, kde se ale nyní učí i děti z dalších dvou škol Aikawa a Yoshihama, které přišly o své školní budovy při tsunami. V tělocvičně jsme rozdali obrázky 175 dětem. Děti si obrázky prohlížely velmi pečlivě a bylo vidět, že zájem a láska jejich evropských kamarádů našla v jejich srdci místo. Po šálku zeleného čaje v ředitelně jsme směřovali do poslední naplánované školy ZŠ Iinogawa II. Ve vstupní hale školy jsme předali obrázky 71 rozzářeným dětem.

Vrátili jsme se do Tokya ospalí a unavení, ale plní hlubokých zážitků a energie od statečných dětí a jejich učitelů.