Humanitární kontejner obdržely děti v Guatemale ke konci roku 2020

 

Na začátku roku 2019 jsme byli požádáni o sbírku pro děti v Indonésii. Indonésii v roce 2018 potkalo zemětřesení i Tsunami. Princezna Febri Gusti se svým manželem Dipokusumo Gusti, kteří nás o tuto sbírku poprosili, jsou ze Surakarty, kde jsou součástí královské rodiny. Oba měli nesmírnou starost o děti, které byly vysídleny kvůli zemětřesení v Indonésii.

Do projektu se zapojili dobrovolníci z České a Slovenské Republiky, kteří oslovovali školy a firmy a žádali o školní potřeby, hračky, hudební a sportovní nástroje.

Sehnali jsme 8 škol, ve kterých děti připravovali pro děti v Indonésii jednoduchý balíček se školními potřebami, hračkou a malou přátelskou zprávou. Tento projekt se nazývá KIDS TO KIDS program.

Celkově jsme získali 1249 balíčků, 6015 sešitů, 554 plyšových hraček, kolem 30 hudebních a sportovních nářadí, 40 kol a také 4 krabice zdravotnického ošacení. Celkový počet položek byl 33763 a 2110kg.

Bohužel v roce 2020 se nám nepodařilo díky situaci s COVID 19 kontejner do Indonésie dopravit a tak jsme hledali náhradní řešení. Princezně Febri bylo naší organizací v New Yorku věnovaná částka 2000 dolarů, za které princezna mohla nakoupit nejdůležitější potřeby pro děti v Indonésii a my jsme oslovili naše přátele v Guatemale, jestli by se kontejner nehodil pro jejich děti. Našim přátelům v Guatemale se podařilo oslovit agenturu SOSEP - Sekretariát sociální práce manželky prezidenta Republiky Guatemala. Jedná se o organizaci odpovědnou za propagaci a provádění sociálních programů ve prospěch dětí, rodin a komunity. Tato organizace byla velmi nadšená s možnosti získání kontejneru s humanitární sbírkou a během jednoho měsíce se domluvila přeprava kontejneru a kontejner se odeslal.

Přepravu kontejneru zaplatila česká firma Madal Bal a.s., která se pravidelně snaží podporovat humanitární projekty naší organizace The Oneness – Heart –Tears and Smiles.

Všem co se na projektu podíleli moc děkujeme. 

Zuzana Rybková – vedoucí projektu

Několik fotografií z průběhu projektu - balíčky od dětí, balení, nakládání do kontejneru a předání v Guatemale organizaci SOSEP.